Jak podwyższyć zdolność kredytową ?

Powyższe wskazówki dają Ci szanse odpowiednio przygotować się do badania zdolności kredytowej

Przystępując do szukania nieruchmości, którą chcemy kupić wspierając się kredytem hipotecznym, w pierwszej kolejności powinniśmy zbadać naszą zdolność kredytową. Definuje ona możliwość spłaty zobowiązań wraz z odestkami, co jest tożsame z terminowym wywiązywaniem się ze spłaty kredytu udzielonego przez bank.

W prawie bankowym nie zostały określone żadne sztywne procedury oceny zdolności kredytowej, stąd banki stosują własne wewnętrzene standardy. W praktyce sprowadza się to do tego, iż ten sam klient może mieć różną zdolność kredytową w różnych bankach, czyli jeden bank może odmówić nam kredytu a inny go nam udzieli. Dlatego tak ważne jest, aby przed zakupem nieruchomości zbadać swoją zdolność kredytową, dzięki temu możemy się przygotować na różne scenariusze.

Ocena zdolności krdytowej zależy od kilku czynników, jednak najczęstrze kryteria stosowane przez banki to:

  • Kwota kredytu i okres kredytowania,
  • Żródła dochodów,
  • Rodzaj zabezpieczenia kredutu,
  • Inne zobowiązania kredytobiorcy.

Podczas badania zdolności kredytowej przez bank powinno nam zależeć na wyliczeniu jak najlepszej zdolności, gdyż dzięki temu możemy oczekiwać lepszych warunków kredytowych. Ważne jest wobec powyższego wcześniejsze przygotowanie się do starań o kredyt hipoteczny, tak aby ocena naszej zdolności była jak najlepsza.

Poniżej przestawiamy kilka wskazówek jak poprawić swoja zdolność kredytową:

1.      Zadbaj o historię kredytową – bank oceni klienta pozytwnie jeżeli wykaże się on w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) pozytywną historią kredytową, co oznacza, iż zaciągał on już jakieś zobowiązania i spłacał je terminowo. Jest to klient wiarygodny dla banku. Często zaskakujący dla klientów jest fakt, iż bank lepiej oceni potencjalnego kredytobiorcę, który może wykazać sie terminowym spłacaniem zobowiązań, niż takiego, który do tej pory nie zaciągnał żadnego kredytu.

2.      Forma spłaty kredytu – raty równe podwyższają zdolność kredytową w przeciwieństwie do rat malejących.

3.      Okres kredytowania – im dłuższy okres kredytowania tym wyższa zdolność kredytowa.

4.      Forma zatrudnienia – banki lepiej ocenią umowę o pracę zawartą na czaś nieokreślony niż umowę na czas określony.

5.      Pamietaj o dochodzie – może uda Ci się wynegocjować podwyżkę w pracy, badż premię, może masz możliwość wypracowania nadgodzin, trzynastki, prowizji itp.  Sprawdż też czy bank, którym jesteś zainteresowany wlicza powyższe elementy do dochodu.

6.      Ujawnij dodatkowe dochody, jeżeli takie posiadasz np: dochody z najmu nieruchomości.

7.      Zadbaj o odpowiednio długi staż pracy – od tego jak długo uzyskujesz dochody z danego żródła bank warunkuje ocenę Twojej zdolności kredytowej.

8.      Spłać część zobowiazań, jeżeli masz taką możliwość. Pamiętaj, iż każde dodatkowe zobowiazanie wpływa negatywnie na Twoją zdolność kredytową.

9.      Skonsoliduj posiadane zobowiązania lub ich część pod wnioskowany kredyt. Konsolidacja polega na połączeniu kilku kredytów w jeden, z jedną ratą. Najczęściej wiąże się z wydłużenim okresu kredytowania, zmniejszeniem raty, co skutkuje poprawieniu zdolności kredytowej.

10.  Refinansuj kredyt czyli przenieś kredytu do innego tańszego banku.

11.  Ujawnij się – jeżeli zdecydowałeś się na konkretny bank, w którym chcesz zaciągnąć kredyt, załóż w nim konto i dokonuj obrotu na rachunku bankowym. Dzięki temu uwierzytelnisz się przed bankiem, co może mieć wpływ na obniżenie oprocetnowania przyszłego kredytu.

12.  Dodatkowy kredytbiorca (rodzice, współmałżonek, rodzeństwo itd.) – wykazany dochód dodatkowego kredytobiorcy podwyższy Twoją zdolność kredytową.

13.  Związek małżeński – często banki przyjmują dla związku małżeńskiego niższe miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

14.  Rodzielność majątkowa – warto zastosować w przypdku, gdy jeden ze współmałżonków ma zaległości w BIK-u.

15.  Dokonuj płatności gotówką – pamiętaj każda tranzakcja dokonana przez Ciebie kartą bądż przelewem pozostawia ślad o Twoich wydatkach.

16.  Zadbaj o wkład własny – im większy wkład własny tym mniejsze oprocentowanie a tym samym niższa rata kredytu.

17.  Ustanów dodatkowe zabezpiecznie kredytu w postaci dodatkowej nieruchomości, co spowoduje zwiększenie wkładu własnego.

18.  MDM –jeżeli spełniach wszystkie wymagania określone w programie, możesz skorzystać z dofinansowanie od państwa

Powyższe wskazówki dają Ci szanse odpowiednio przygotować się do badania zdolności kredytowej. Nawet jeżeli w jednym banku będziesz miał zdolność, warto zadbać też o to aby inne banki również oceniły nas pozytywnie. Daje nam to szerszy wachalarz możliwości, stawarza pole do negocjacji, a końcowym rezultatem jest udzielenie tańszego kredytu hipotecznego.