Mieszkanie dla Młodych - wersja po nowelizacji

Nowości, ograniczenia oraz udogodnienia dla Kredytobiorców

Od 1 września 2015 wchodzi w życie nowelizacja ustawy regulującej zasady działania programu "Mieszkanie dla młodych". Zmiany mają na celu umożliwienie większej dostępności programu oraz zwiększenie puli mieszkań objętych dopłatą. Należy podkreślić, iż dużym beneficjentem tego programu będą osoby i rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci.

Nowości wprowadzone do programu MdM:

NIERUCHOMOŚĆ

Dotychczas można było nabywać lokale mieszkalne lub domy z rynku pierwotnego („deweloper”), nowelizacja poszerza zakres o:

 • umożliwienie zakupu mieszkania z rynku wtórnego;
 • możliwość uzyskania dofinasowania z przeznaczeniem na wkład własny do spółdzielni mieszkaniowej;
 • uzyskanie kredytu MdM w oparciu o umowę na budowę lokalu zawartą ze spółdzielnią mieszkaniową;
 • możliwość zakupu z pomocą kredytu MdM kolejnej nieruchomość, ta opcja dostępna będzie dla rodzin (małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca) z trojgiem dzieci własnych lub przysposobionych.

WIEK

Limit wieku dla singla lub jednego z małżonków zostaje utrzymany w znowelizowanej ustawie, wynosi maksymalnie 35 lat.  Nowa ustawa znosi jedynie limit wieku dla rodzin (małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca) z trojgiem dzieci własnych lub przysposobionych.

WYSKOŚĆ DOPŁATY

Liczona do dziś w oparciu o powierzchnię bazową 50 m2. W przypadku singli i małżeństw bezdzietnych wysokość dofinansowania wkładu własnego wynosiła 10% (kwoty obliczonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania lub domu objętej dopłatą oraz aktualnego  wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej dla danej lokalizacji tzw. wartości odtworzeniowej). W przypadku rodzin z 1 dzieckiem dofinasowanie wkładu wynosiło  15%, dodatkowe 5% przysługiwało rodzinom, w których do 5 lat od wzięcia kredytu urodziło się lub zostało przysposobione trzecie oraz kolejne dziecko. Nowelizacja wprowadza tu szereg pozytywnych zmian:

 • Zwiększenie do 65 m2 powierzchni bazowej do ustalania wkładu własnego dofinasowania rodzinom z trojgiem dzieci własnych lub przysposobionych.
 • 10 % tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin bezdzietnych
 • 15 % tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z jednym dzieckiem
 • 20 % tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z dwójką dzieci
 • 30 % tzw. wartości odtworzeniowej - dla wychowujących co najmniej troje dzieci

OGRANICZENIA

Dotyczą one kwestii wcześniejszej spłaty i nadpłaty kredytu MdM:

 • wprowadzenie obowiązku zwrotu części dofinasowania w przypadku dokonania przez Kredytobiorcę w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, wcześniejszej spłaty całości kredytu MdM lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania;
 • wprowadzenie obowiązku zwrotu całości dofinasowania w przypadku dokonania przez Kredytobiorcę, przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaty całości kredytu lub jego części, jeżeli w jej wyniku pozostała do spłaty część kredytu będzie mniejsza niż 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego.

UDOGODNIENIA

Dotyczą kwestii nabycia gotowej oddanej do użytkowania nieruchomości bez obowiązku podpisywania umowy deweloperskiej. Dotychczas środki do dewelopera przelewane były dwiema transzami tzn. kwota z kredytu przed aktem notarialnym i dopłata MdM po akcie. W praktyce wydłużało to czas przekazania nieruchomości do klienta o kilka tygodni. Dziś procedura zostanie uproszczona do jednej transzy, co znacznie przyspieszy odbiory nieruchomości.

Kolejne udogodnienie dotyczy osób, które nie posiadają zdolności kredytowej. Dotychczas mogły liczyć tylko na wsparcie najbliższej rodziny tzn. rodziców i rodzeństwa. Po nowelizacji może być to dowolnie wskazana osoba – w praktyce pozwoli to związkom nieformalnym przystępować wspólnie do kredytu.

Mimo, iż znowelizowana ustawa zawiera pewne ograniczenia związane między innymi z wcześniejszą spłatą kredytu, wprowadzone zmiany możemy jednak potraktować jako ukłon Państwa w stronę obywatela. Pozytywne zmiany obejmują singli, małżeństwa oraz rodzinny wychowujące dzieci, nowe reguły dają szerszy wybór nieruchomości oraz zwiększają wysokość dopłat do kredytu. Biorąc pod uwagę obecny poziom stóp procentowych można śmiało powiedzieć, że najbliższe dwa i pół roku to dobry czas na poszukiwanie i zakup nieruchomości oparty o kredyt hipoteczny z dopłatą MdM.

Dowiedz się więcej o programie Mieszkanie Dla Młodych klikając w poniższą grafikę:

MDM-WRO.pl